Одлука о додели уговора

0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Извештаја о стручној оцени понуда број: 01-6/2020 од 24.08.2020. године Комисијe за јавну набавку образованe Решењем број: 01-2/2020 од 30.06.2020. године, одговорно лицe Српског православног манастира Жича доноси

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ–

радови – Наставак конзерваторских радова у оквиру

комплекса манастира Жиче

 

Одлука о додели уговора

 

Leave A Reply

fifteen − thirteen =