Библиографија

Књиге, публикације, издања и чланци

Од када постоји манастир Жича је био инспирација или тема. Стручњаци из разних области, уметници и песници писали су, певали о њој или је сликали. Списак који следи је само део обимног писаног материјала који је до сада објављен о Жичи. На њему се налазе највећа имена историје уметности и најпознатије до сада објављене књиге, путописи и монографије.
За оне којима су текстови о Жичи потребни за стручно усавршавање или семинарске, дипломске и сличне радове, препоручујемо контакт са Народном библиотеком Србије. Иако је сам манастир у историји имао јако богату библиотеку она је у немачком бомбардовању за време Другог светског рата потпуно уништена па тако нисмо у могућности да и сами помогнемо. С друге стране, манастир је започео формирање дигиталне библиотеке у којој ће бити електронизовано све до чега будемо дошли, и након тога, надамо се, доступно путем овог сајта. О томе ћемо вас накнадно и благовремено обавестити. До тада покушајте да откривате блага штампане речи у неком од наведених издања која срдачно препоручујемо.

МОНОГРАФИЈЕ О МАНАСТИРУ ЖИЧИ

НИКОЛИЋ, Владимир др.
Жича и Студеница : путописна црта из Србије : (1896) / написао Владимир Николић. – Земун : Штампарија Симе Пајића, 1896. – IV, 52 стр. ; 20 cm П. о.: Ново време

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Жича. 1-2 / [Влад. Р. Петковић]. – [Београд] : [Краљевско Српска државна штампарија], [1907]. – Стр. 141-187 : илустр. ; 26 cm
П. о.: Старинар, орган Српског археолошког друштва новог реда ; год. 1, св. 2, 1906.

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Жича. 3 / [Влад. Р. Петковић]. – [Београд] : [Краљевско Српска Државна штампарија], [1908]. – Стр. 115-148 : илустр. ; 26 cm
П. о.: Старинар, орган Српског археолошког друштва новог реда ; год. 2, св. 2, 1907.

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Жича. 4 / Влад. [Владимир] Р. Петковић. – Београд : Краљевско Српска Државна Штампарија, 1909. – Стр. 27-106 : илустр. ; 4°
П. о.: Старинар, орган Српског археолошког друштва новог реда ; год. 4, св. 1, 1909.

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Манастир Жича : хисторија / Влад. [Владимир] Р. Петковић. – Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, 1911. – 40 стр. : илустр. ; 24 cm

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
Спасова црква у Жичи : архитектура и живопис / Влад. [Владимир] Р. Петковић. – Београд : Штампарија „Св. Сава“, 1911. – 105 стр. : илустр. ; 24 cm
На корицама год. издавања: 1912.

ВАСИЋ, Милоје М.
Жича и Лазарица : студије из српске уметности средњег века / написао Милоје М. Васић. – Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1928 ([Земун] : [Штампарија „Макарије“]). – XI, 256 стр. : илустр. ; 35 цм

МАЛЕШ, Бранимир
Жича : пабирци о манастиру, народу и околини / Бранимир Малеш. – Београд : Штампарија Драг. Грегорића, 1928. – 32 стр. : илустр. ; 19 cm

ВЛАХОВИЋ, Влајко
Света Жича : монографија / саставио Влајко Влаховић. – [Краљево] : Жичка еванђелска делатност, 1937 (Битољ : Штампарија Победа). – 31 стр. : илустр. ; 26 cm

ВЛАХОВИЋ, Влајко
Света Жича : монографија. – 2. изд. – [Краљево] : Жичка еванђелска делатност, 1941 (Крагујевац : Штампарија Православне народне хришћанске заједнице). – 20, VII стр. : илустр. ; 31 cm
Аутор Влајко Влаховић утврђен на основу података из 1. изд.

ЂОРЂЕВИЋ, Тихомир Р.
Седмовратна Жича / [Тих. Р. Ђорђевић]. – [Б. м. : б. и., 1940]. – 19стр. ; 23 цм.
П. о.: Етнологија; год. 1, 1940, Скопље.

КАШАНИН, Милан
Жича : историја, архитектура, сликарство / Милан Кашанин, Ђурђе Бошковић, Павле Мијовић. – Београд : „Књижевне новине“, 1969. – 225 стр. : илустр. ; 32 цм

СУБОТИЋ, Гојко
Жича / Гојко Суботић. – Београд : Туристички савез Србије : Туристичка штампа, 1960 (Београд : Култура). – 15 стр. : илустр. ; 22 цм. – (Библиотека Споменици културе) Кор. насл. – Библиографија: стр. 15.

СУБОТИЋ, Гојко
Жича / Гојко Суботић. – 2. изд. – Београд : Туристичка штампа, 1968 (Београд : Београдски графички завод). – 30 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библиотека Споменици културе. Коло 2 ; књ. 11) Библиографија: стр. 30.

СУБОТИЋ, Гојко
Жича / Гојко Суботић ; [traduit du serbo-croate par Nenad Novaković]. – 2е éd. – Београд : Туристичка штампа, 1968. – 32 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Bibliotheque Monuments de la culture. sér. 2 ; 11) Библиографија: стр. 31.

СУБОТИЋ, Гојко
Le monastere de Žiča / Gojko Subotić ; [dessins Branislav Živković ; traduction Zorica Hadži-Vidojković ; photos Radomir Živković, Gojko Subotić]. – Belgrade : Institut pour la protection des monuments historiques de la Republique socialiste de Serbia, 1984 (Beograd : BIGZ). – 46 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Monographies scientifiques et populaires ; 6)
Na prelim. str.: Institut pour la protection des monuments historiques
Kraljevo. – Tiraž 3.000. – Bibliografija: str. 45-47.

СУБОТИЋ, Гојко
Манастир Жича / Гојко Суботић ; цртежи фресака и вињета Бранислав Живковић ; фотографије у тексту Радомир Живковић и Гојко Суботић. – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 1984. – 45 стр. : репрод. фресака, цртежи ; 21 цм. – (Научно популарне монографије ; 5)
Литература: стр. 44-[46].

СУБОТИЋ, Гојко
Манастир Жича / Гојко Суботић ; [цртежи фресака и вињета Бранислав Живковић ; фотографије Бранислав Стругар … и др.]. – [2. изд.]. – Београд : Републички Завод за заштиту споменика културе, 1987. – 46 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Научно-популарне монографије ; 14)
Библиографија: стр. 44-46

СУБОТИЋ, Гојко
Žiča monastery / Gojko Subotić ; [translator mother Maria ; drawings of frescoes and vignettes Branislav Živković ; photographs Radomir Živković, Gojko Subotić]. – Belgrade : Institute for the Protection of Cultural Monuments of the Socialist Republic of Serbia ; Kraljevo : Institute for the Protection of Cultural Monuments, 1988. – 45 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Popular Art Publications / Institute for the Protection of Cultural Monuments of the Socialist Republic of Serbia ; 23)
Prevod dela: Manastir Žiča. – Bibliography: str. 44-[46]. (Broš.)

ЖИВКОВИЋ, Бранислав
Жича : [цртежи фресака] / Бранислав Живковић ; [превод на француски језик Зорица Хаџи-Видојковић]. – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 1985 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). – 41 стр. : илустр. ; 35 цм. – (Споменици српског сликарства средњег века = Les monuments de la peinture serbe médiévale ; 4)
На спор. насл. стр.: Žiča: les dessins des fresques. – Упоредо срп. текст и франц. превод. – Ћир. и лат.

СТАНИЋ, Радомир
Жича / <текст Радомир Станић>. – <Београд> : Туристички савез Србије :
Републички завод за заштиту споменика културе Србије, 1990. – <8> стр. :
илустр. у боји ; 21 цм
Кор. насл.

ЧАНАК-Медић, Милка
Манастир Жича / Милка Чанак-Медић, Бранислав Тодић. – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 1999 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца). – 59 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Научно-популарне монографије ; 44)
Тираж 5000. – Библиографија: стр. 55-59.

МАНАСТИР Жича : зборник радова / [приредио Гојко Суботић]. – Краљево : Народни музеј : Завод за заштиту споменика културе, 2000 (Врњачка Бања : Интерклима). – 386 стр. : илустр. ; 30 цм
На спор. насл. стр.: Le monastere de Žiča. – Радови на срп., енгл. или франц. језику. – Према предговору, публикација садржи радове са научног скупа који је одржан 16, 17. и 18. августа 1995. године у манастиру Жичи и Народном музеју у Краљеву. – Стр. 9: Предговор / Драган Драшковић, Слободан Ђорђевић. – Резимеи на енгл. или франц. језику уз сваки рад. (Брош.)

МАНАСТИР Жича : [монографија] / [приређивач Жичко сестринство]. – [Краљево] : Манастир Жича, 2004 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 63 стр. : илустр. ; 21 цм

„… у сусрет 800-годишњици Св. Жиче“ –> колофон. – Тираж 2.000. –
Напомене уз текст. – Библиографија: стр. 62.

ЈАНКОВИЋ, Живорад
Манастир Жича / Живорад Јанковић. – Београд : Хришћанска мисао : Хиландарски фонд ; Србиње : Универзитетски образовани православни богослови ; Ваљево : Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић“, 2006 (Београд : БИГ штампа). – 123 стр. ; 17 цм. – (Мала библиотека Свечаник / Хришћанска мисао ; књ. 22)
Тираж 500.

ЧАНАК-Медић, Милка
Манастир Жича / Милка Чанак-Медић, Бранислав Тодић. – Београд : Републички завод за заштиту споменика културе, 2007 (Београд : Полиграф). – 61 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Научно-популарне монографије / Републички завод за заштиту споменика културе, Београд ; 54)
Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 55-59.

ЧАНАК-Медић, Милка
The Monastery of Žiča / Milka Čanak-Medić, Branislav Todić ; [translation Veselin Kostić]. – Belgrade : Institute for the Protection of Cultural Monuments of the Republic of Serbia, 2007 (Belgrade : Poligraf). – 61 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Scientific and Popular Monographs / Institute for the Protection of Cultural Monuments of the Republic of Serbia, Belgrade ; 55)
Изв. ств. насл.: Manastir Žiča. – Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 55-59.

МАНАСТИР ЖИЧА У ПУТОПИСИМА

ВУЈИЋ, Јоаким
Иоакима Вуича … Путешествие по Сербии : во кратцě собственном˝руком˝ нěговом˝ списано у Крагоевцу у Сербии. – У Будиму граду : Печатано у Славено-Сербскоî и восточнy прочи јазyка печатни Кралевскаго Всеучилишћа Пештанскаго, 1828. – [12], 380, [16] стр., [8] листова с цртежима ; 22 цм.

PIRCH, Otto
Reise in Serbien : im Spätherbst 1829. Theil 1 / von Otto v. Pirch. – Berlin : F. Dümmler, 1830. – VI, 292 str. ; 17 cm.

PIRCH, Otto
Reise in Serbien : im Spätherbst 1829. Theil 2 / von Otto v. Pirch. – Berlin : F. Dümmler, 1830. – 276 str. ; 17 cm.

МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.
Путничка писма. 1, Од Зворника до Крушевца / написао М.Ђ. Милићевић. – У Београду : У Државној штампарији, 1865. – [4], 102, 29 стр. ; 16 цм.

МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.
Манастири у Србији / написао М.Ђ. Милићевић… – У Београду : У Државној штампарији, 1867. – [2], 95, [1] стр. ; 22 цм.

ВЕСЕЛИЋ, Крунослав Јосиф
Опис˝ монастира у Србии. Част´ 1 / Од˝ Иосифа Веселића професора. – У Београду : Кн´игопечатња А. Андрића, 1867. – [4], 155, [4] стр. ; 22 цм.

KANITZ, Felix
Serbien : Historisch-etnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868 : mit 40 lllustrationen im Texte, 20 Tafeln und einer Karte / von F. Kanitz. – Leipzig : Verlagsbuchhandlung von Hermann Fries, 1868. – XXIV, 744 str., 20 slika, 1 karta : ilustr. ; 26 cm

МАКЕНЗИ, Г. Мјур
Путовање по словенским земљама Турске у Европи / од Г. Мјур Макензијеве и А. П. Ирбијеве ; с енглеског превео Ч. Мијатовић. – У
Београду : У Државној штампарији, 1868. – [7], XВ, 515 стр., [1] пресавијен лист са географском картом ; 24 цм.

МИЛОЈЕВИЋ, Милош С.
Путопис дела „Праве Србије“, од млогих сада зване „Старе Србије“. [Св.1]. – [Београд : Књижара Јована Д. Лазаревића, 1871]. – В, 218 стр. ; 20цм

МИЛОЈЕВИЋ, Милош С.
Путопис дела (Старе) Србије. Св. 2 / од М. С. Милојевића. – У Београду : у Државној штампарији, 1872. – [4], 260 стр., [3] пресавијена листа силустр.

МИЛОЈЕВИЋ, Милош С.
Путопис дела праве (Старе) Србије. Књ. 3 / од М. С. Милојевића. – У Београду : Државна штампарија, 1877. – 246 стр. ; 21 цм

МИЛИЋЕВИЋ, Милан Ђ.
Кнежевина Србија : географија-орографија-хидрографија-топографија-аркеологија-историја-етнографија -статистика-просвета-култура-управа / написао М. Ђ. Милићевић. – [1.изд.]. – У Београду : У Државној штампарији, 1876. – XXИВ, 1253 стр.,[4] листа с таблама ; 24 цм.

КАРИЋ, Владимир
Србија : опис земље, народа и државе / написао В. Карић ; илустровао В.Тителбах. – Београд : у Краљевско-српској државној штампарији, 1887. – [6], 935, [5] стр., [2] пресавијена листа с географ. картама у бојама, [1] пресавијен лист с таблом : илустр. ; 26 цм.

ПИРХ, Ото Дубислав
Путовање по Србији у години 1829 / Ото Дубислав плем. Пирх ; српски превод од Драгише Т. Мијушковића. – [Београд] : Издање Академије наука, 1899 (У Београду : штампано у Државној штампарији Краљевине Србије). – [2], ВИ, [3], 247 стр., [1] лист са сликом аутора ; 24 цм

НУШИЋ, Бранислав Ђ.
Косово : опис земље и народа. Св. 1 / написао Бранислав Ђ. Нушић. – У Новом Саду : Матица српска, 1902 (у Новом Саду : Браћа М. Поповића). – [6], 180 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Књиге Матице српске ; бр. 6)

ЧЛАНЦИ О МАНАСТИРУ ЖИЧИ

ЖИЧА, Монастир´ у Сербìи, зидан˝ измеђ´ 1190 и 1224 год.
У: Сербске лěтописи / Издана Георгìем Магарашевићем. – У Будиму :
Иждивенïем Господара Константина Каулицì Кн´игопродавца Новосадскога,
1824-1830. – 4, 13, 2 (1828), стр. 9-22.

НЕШКОВИЋ, Јоаникије
Монастир и храм Жича / Јоаникије Нешковић. – Белешке. – Литература.
У: Даница. – ISSN 0354-4974. – Год. 11 (2004), стр. 396-405.

ШКРИВАНИЋ, Гавро А.
Жичко епархиско властелинство / Гавро А. Шкриванић. – Resume.
У: Историјски часопис. – ISSN 0350-0802. – 4 (1952-1953),стр. 147-172, <1> пресав. лист с геогр. картом.

НЕНАДОВИЋ, Слободан М.
Рестаураторски радови на Жичи за последњих сто година / С. М.Ненадовић. – Резиме на франц. језику.
У: Саопштења. – ISSN 0409-008X. – 1 (1956), стр. 28-37.

СИНДИК, Душан
Једна или две жичке повеље? / Душан Синдик.
У: Историјски часопис. – ISSN 0350-0802. – 14-15(1963-1965), стр. 309-315.

ШУПУТ, Марица
Мраморници у Жичи / Марица Шупут. – Resume: Les marbriers constantinopolitains a Žiča: стр. 161.
У: Зборник за ликовне уметности. – ISSN 0543-1247. – 20(1984), =стр. =157-161.
.

ТОДИЋ, Бранислав
Иконографска истраживања жичких фресака XIII века / Бранислав Тодић. -Белешке .- Резиме на енг.
У: Саопштења. – ISSN 0409-008X. – 22/23 (1990/1991), стр.25-40.

НИКОЛАЈЕВИЋ, Јован
Прве болнице у Србији у манастиру Студеници и манастиру Жича / Јован Николајевић и Миладин Дукић. – Ћирилицом. – Resume. – Са литературом.
У: Архив за историју здравствене културе Србије. – ISSN 0351-3793. – 17, 1-2, стр. 50-54.

САСТАВ и структура опека манастира Жиче / Б. М. Живановић… . Ћирилицом. – Summary. – Са литературом.
У: Хемијски преглед. – ISSN 0440-6826. – 31, 6, стр.119-123.

ЧАНАК-Медић, Милка
Архитектура жичке Спасове цркве и Радослављеве припрате = Architecture de l’eglise du Saint Sauveur a Ziča et du narthex de Radoslav a Studenica / Милка Чанак-Медић. – Илустрације. – Резиме на франц. јез. – Белешке.
У: Саопштења. – ISSN 0409-008X. – Бр. 24 (1992), стр. 7-49.

ЖИКИЋ, Радиша
Заштита зидних слика у манастиру Жича / Радиша Жикић.
У: Гласник Друштва конзерватора Србије. – ISSN 0350-9656.- Бр. 18 (1994), стр. 89-90.

СУБОТИЋ, Гојко
Крунидбено место / Гојко Суботић. – Ћирилицом. – О манастиру Жичи.
У: Политика. – ISSN 0350-4395. – 92, 29415, стр. 16.

МИНИЋ, Душица
Манастир Жича / Душица Минић, Обренија Вукадин. – Ћирилицом.
У: Старинар. – ISSN 0350-0241. – 48 (1997), стр. 217-218.

ЖИКИЋ, Радиша
Заштита новооткривених фресака у Манастиру Жича / Радиша Жикић.
У: Гласник Друштва конзерватора Србије. – ISSN 0350-9656.- Бр. 21 (1997), стр. 62-64.

ТОДИЋ, Бранислав, 1952-
Топографија жичких фресака / Бранислав Тодић. – илустр. – Summary.
У: Манастир Жича / <приредио Гојко Суботић>. – Краљево : Народни музеј : Завод за заштиту споменика културе, 2000. – Стр. <109>-122.

ЕРДЕЉАН, Јелена, 1965-
Жичка плоча са представом јелена : прилог познавању иконографије српске фунерерне пластике позног средњег века / Јелена Ердељан. – илустр. – Summary.
У: Манастир Жича / <приредио Гојко Суботић>. – Краљево : Народни музеј : Завод за заштиту споменика културе, 2000. – Стр. <295>-308.

СВЕТИ Сава
Беседа о правој вери / Свети Сава. – фотогр. – Сабор у манастиру Жичи,1221. године.
У: Алманах. – ISSN 1450-6165. – 2001, стр. 108-114.

НЕШКОВИЋ, Јоаникије
Монастир и храм Жича / Јоаникије Нешковић. – Белешке. – Литература.
У: Даница. – ISSN 0354-4974. – Год. 11 (2004), стр.396-405.

ТОДИЋ, Бранислав
Свети Сава и манастир Жича / Бранислав Тодић.
У: Повеља. – ISSN 0352-7751. – =Год. =37, =бр. =1 (2007),стр. 115-119.

МИЛЕУСНИЋ, Слободан
Жича / Слободан Милеуснић. – фотогр.
У: Алманах. – ISSN 1450-6165. – 2006/2007, стр. 53-54.