Радост пропаст туге

Бол, брига, стрепња, трагедија душе резултати су пада људског до кога је дошло због самољубља човековог. Испарења ега, рађају бригу у души, док је природно стање човека радост, јер је Бог радост, а душа је дах Божји, Он ју је створио и она ка Њему иде. Према томе брига је страна људском животу и за њу не постоји никакво оправдање.
Али, данас не можеш наћи радосног човека, што значи и да не можеш уравнотеженог, мирног, природног човека. Брига је страшна болест која хара васељаном, можда највећа мука човечанства, највећа његова драма. Она не само да је предворје пакла, него доживљавање пакла већ од овога живота.

Аутор: Архимандрит Емилијан

Радост пропаст туге