Фондација НАСЛЕЂЕ

чији је оснивач Српска Царска Лавра Манастир Света Жича je хришћанска добротворна, стручна и непрофитабилна организација.

ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ

  • Развијање свести о хришћанском милосрђу, пожртвовању и чињењу свих врста добрих дела према људима без обзира којој вери, раси или нацији припадали;

  • Помагање угроженим људима;

  • Помагање у очувању духовног и културно-националног блага;

  • Изучавање, промовисање и заштита културне и уметничке баштине Манастира и Цркава Српске Православне Цркве;

  • Спровођење технолошких истраживања у циљу проучавања и спознавања елемената културног наслеђа, уз помоћ међународних, државних и образовних институција;

  • Развијање информационе технологије у сврху ширења знања и података до којих се долази дијагностичким истраживањем, у циљу чувања, заштите, конзервације и неговања културног наслеђа, уз помоћ међународних, државних и образовних институција;

  • Реконструкција старих и изградња нових објеката Српске Царске Лавре Манастира Жиче и других Манастира СПЦ;

  • Финансирање издавачке делатности Манастира Жиче

  • Други друштвено-хуманитарни, образовни, културни и уметнички циљеви.